Zápis ze zasedání okresní komise futsalu Tábor

23.09.2009 13:15

Zápis ze zasedání okresní komise futsalu Tábor

 

 

 

Místo jednání:                    Restaurace Bowling Sojčák, Tábor

Datum:                              22. 9. 2009

Přítomní členové klubu:        Chrt Ondřej – předseda OKF, Šitler David – sekretář OKF, Bedri Pavel – člen OKF

Omluveni:                          Luboš Petřík – člen OKF

Neomluveni:                              

Přizváni:                                     

Pozdní příjezdy:                        

Předčasné odjezdy:

Jednání bylo zahájeno v 19:00 hod. a ukončeno ve 20:30 hod.                

Jednání řídil: p. Chrt – předseda OKF      

 

 

 

 

1.) Formální záležitosti                                                   

 

p. Šitler informoval komisi o počtu přihlášených účastníků do nového ročníku okresní soutěže.

 

p. Chrt komisi informoval, že předsezónní grémium klubů okresní soutěže se uskuteční ve čtvrtek 1. 10. 2009 od 19 hodin v salónku restaurace U Lípy v Sezimově Ústí.

 

 

2.) Hrací systém nového ročníku okresní soutěže

 

OKF schválila finální podobu propozic soutěže pro sezónu 2009 / 2010.

 

OKF se vyslovila pro zachování loňského modelu se čtyřčlenným play off, do kterého postoupí čtveřice nejúspěšnějších týmů po dlouhodobé části.

 

OKF definitivně schválila termínovou listinu. Základní část začne 2. 11. 2009 a skončí 21. 2. 2010. Celkový vítěz bude znám nejpozději 4. 4. 2010.

 

 

3.) Schválené haly

 

OKF ukládá přeměřit rozměry haly v Bechyni, aby mohla být zařazena mezi schválené haly.

Odpovídá: p. Bedri – Termín: 20. 10. 2009

 

 

4.) Rozhodčí a delegáti

 

p. Chrt komisi informoval, že školení rozhodčích a delegátů proběhne v týdnu od 26. – 30. 10. 2009. Přesný termín bude ještě upřesněn. Školení provede p. Kaštánek z Písku.

Odpovídá p. Chrt – Termín: 20. 10. 2009

 

OKF se usnesla, že každý tým má možnost dodat rozhodčího nebo rozhodčí, kteří se školení zúčastní. Musí je ale komisi nahlásit nejpozději do 15. 10. 2009. Kluby o této možnosti budou informovány na předsezónním grémiu.

 

OKF rozhodla o pravidelném nasazování delegátů na vybraná utkání. Bude se vždy jednat o jedno vybrané utkání v každém kole. Delegát bude povinen poslat zprávu z utkání na sekretariát. Náklady na delegáty bude hradit OKF. Pokud si nějaký klub vyžádá delegáta na utkání, na které se OKF rozhodla delegáta nenominovat, OKF jeho žádosti vyhoví, ale náklady na delegáta bude hradit ten klub, který si jeho přítomnost vyžádal (150,-kč za zápas + cestovné 4kč/km).

 

 

5.) Marketing a média

 

p. Šitler informoval OKF o spolupráci s regionálním tiskem v sezóně 2009/2010. Spolupráce by měla pokračovat v cca stejném rozsahu a duchu jako v sezóně 2008/2009.

 

OKF rozhodla o založení vlastních internetových stránek okresní komise futsalu, kde se budou objevovat všechny oficiální zprávy, výsledky a aktuality z okresní soutěže.

Odpovídá: p. Šitler – Termín: 2. 11. 2009

 

 

6.) Různé

 

p. Chrt OKF informoval o plánu jihočeské krajské komise futsalu zorganizovat v této sezóně dva turnaje o přeborníka jižních Čech a jako zástupce táborského okresu navrhl oslovit loňského vicemistra. Každý z okresů vyšle jednoho zástupce (nesmí hrát divizi a vyšší soutěže) a odehraje jeden kvalifikační a případně jeden finálový turnaj.    

Odpovídá: p. Chrt

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Šitler David                                                                            Dne: 22. 9. 2009

           

Zápis schválil: Chrt Ondřej, Bedri Pavel                                                            

 

Přílohy zápisu: ---

 

Vyhledávání

Kontakt

OKF Tábor